SKILLS VOOR DE TOEKOMST

Onze snel veranderende, onzekere wereld vraagt om een nieuwe set vaardigheden vanuit een attitude om te willen blijven leren. Future-skills overzichten zoals die van het World Economic Forum, future-skills paspoorten en Future of Work rapporten van diverse denktanks en bedrijven geven duidelijk aan wat ons te wachten staat. 

Circles of Future Skills zorgt, via vernieuwende manieren en oude wijsheden van ontwikkelen, dat medewerkers on-the-job en in de echte wereld nieuwe skillsets leren beheersen om uw organisatie, keten of markt vooruit te brengen.

 

Future Skills organisaties!

Image

Future Skills voor jou!

impact-intrapreneur
 

ESSENTIAL SKILLS

Binnen een organisatie en binnen specifieke projecten zijn mensen continue met elkaar bezig om het best mogelijk resultaat te bewerkstelligen. Dit vraagt een keur aan vaardigheden in communiceren, beïnvloeden, empathie en organisatieontwikkeling. 
Circle of Future Skills focust zich op de volgende Essentiële Vaardigheden.

Organisaties zijn continue in verandering en beslissingen worden steeds complexer. Om dingen gedaan te krijgen en te navigeren door het oerwoud van wensen en eisen, vraagt het vermogen om je team en je organisatie op een authentieke manier te beïnvloeden.

Organisaties worden steeds diverser, met mensen van allerlei achtergronden, verschillende perspectieven en gebruiken. Dit biedt enorme kansen om projecten sterker te maken, maar vraagt om sensitiviteit in de interactie en een begrip van de achtergrond van diverse culturen

Effectiviteit als persoon vraagt een zekere mate van zelfkennis. Welke doelen streef je na, vanuit welke drijfveren en hoe houd je jezelf scherp. Zaken die ten grondslag liggen aan persoonlijke en interpersoonlijke groei.

Communiceren met alle belanghebbenden rondom de organisatie en je team, op een manier die je boodschap ondersteund en versterkt, is essentieel voor de borging en het soepele verloop van processen.

De context van mensen begrijpen vanuit hun ogen (Emic) of juist als toeschouwer bekijken (Etic) is beide relevant om gedrag, normen, waarden of rituelen te begrijpen en te veranderen. 

Herkenning van je eigen emoties om je acties te sturen en de vaardigheid van het relateren tot de emoties van anderen helpt je om wendbaar te zijn  in complexe situaties.

Transities zijn een continu gegeven. We gaan voortdurend van de ene fase naar de fase. In plaats van verzetten tegen deze veranderingen, deze liminale fases, is het zaak om ze te omarmen, te vieren en proactief te communiceren.

DIGITAL SKILLS

Wat nog niet zo lang geleden een niche skillset was, is nu één van de belangrijkste drivers voor innovatie en succes. Nieuwe technologieen worden continu ontwikkeld die ons het leven makkelijker, maar ook nieuwe uitdagingen bieden. 
Circle of Future Skills focust zich op de volgende Digitale Vaardigheden.  

De groeimentaliteit en de vaardigheid in het continu testen en verbeteren van groeiprocessen helpt je om op creatieve wijze problemen op te lossen, bruggen te bouwen tussen afdelingen en mensen uit hun comfort zone te brengen om exponentiële resultaten te boeken.

Deze design methodiek helpt je om met een diepe empathie voor de mensen voor wie je designed een groot aantal ideeën, designs en prototypes te maken. Een noodzakelijk proces om de behoefte en wensen van je doelgroep te beantwoorden.

Van data naar informatie om je strategische processen te optimaliseren. Het begrip en de manier om je datasets om te zetten naar actieve informatie is een essentiële vaardigheid in een tijdperk waar het aantal datasets constant toeneemt.

Met de toenemende automatisering, robotisering en algoritmisering van kritieke bedrijfsprocessen is het noodzakelijk om als leider te begrijpen welke digitale transformaties een sector kunnen ontwrichten en hierop de strategische koers van de organisatie bij te sturen.

Technologie heeft een taal en het begrijpen van deze taal is een essentiële vaardigheid in dit digitale tijdperk. Door het begrip van de basics van coderen en code talen weet je hoe apps, games en websites functioneren.

AI kent steeds meer toepassingen in verschillende sectoren om bedrijfsprocessen te optimaliseren en meer voorspelbaar te maken. Welke processen moeten door mensen ingevuld worden en welke kun je beter automatiseren om de weg vrij te maken voor andere activiteiten voor je mensen.

 

BUSINESS SKILLS

Met alle nieuwe technologieen, processen en de hedendaagse snelheid veranderen ook de gevraagde Business Skills. Wendbaarheid, innovatief vermogen en het creëren van inspirerende voorbeelden zijn belangrijke elementen voor blijvend succes.  Circle of Future Skills focust zich op de volgende Business Vaardigheden.  

Addresseer je uitdagingen op vernieuwende en innovatieve wijze. Met een set diverse design tools belicht je de uitdaging van alle kanten om met breed gedragen oplossingen te komen.

In een tijdperk dat continu in ‘Beta-modus’ is en verandering dus onvermijdelijk, helpen de juiste tools en kennis je om je projecten, team en organisatie door deze veranderingen te sturen. 

De kunst van het verhalen vertellen en daarmee mensen meenemen in de koers die je wilt varen. Luister, leer en vertel. Structureer je boodschap en verpak deze in een verhaal dat betekenis heeft en aanzet tot actie. 

De zoektocht naar het optimaliseren van producten en diensten en het leveren van de beste service om je klanten te bedienen terwijl de eisen om je heen continu veranderen is een uitdaging. Lean of Lean Six Sigma zijn de methodes om het proces van continue verbetering te borgen in je organisatie.

Faciliteer een beslissingsproces of conflict management proces in je organisatie wat laat zien dat elke mening belangrijk is. 

Vergroot de wendbaarheid in je organisatie. Wanneer je in een snel veranderende omgeving werkt waarin de processen, governance en het project management snel en goed aangepast moeten worden, dan is agile, of een van de subsets zoals scrum de manier om vanuit een framework en principes te acteren.

Als expert in een klantgerichte omgeving, intern of extern, is het geven van advies, het vertellen van een to-the-point verhaal en het snel tot de kern komen essentieel. Met moderne technieken, tools en methodes komen tot scherpe inzichten is de basis.

Het her-definieren en structureren van de organisatie  is een uitdagende en soms noodzakelijke vaardigheid om in te spelen op de omstandigheden of om van strategie naar implementatie te komen. Gebruik de tools om een duidelijke roadmap te maken naar een veerkrachtige organisatie structuur.

IMPACT SKILLS

Van organisaties wordt afgedwongen dat ze stelling nemen waar ze voor staan. Welke bijdrage wordt er geleverd aan het milieu, de economie en maatschappelijke thema's? Welke waarde voeg je toe als organisatie. Circle of Future Skills zet de volgende skills in

Breng de ondernemersmentaliteit en vaardigheden in je organisatie om producten en diensten te optimaliseren en processen te versnellen. 

Ontwikkel business modellen zonder afval, waar reststromen een waarde vertegenwoordigen en in andere processen weer als grondstof ingezet kunnen worden.

Pas deze fundamentele verandering van denken en doen aan in je marketingaanpak. Ontwikkel hiermee niet enkel een duurzame communicatiestrategie, maar overbrug ook het gat tussen organisatie, klanten en de maatschappij, waar economische, ecologische en maatschappelijke winst worden meegenomen.

In dit conceptuele tijdperk is het samenspel van economie, ecologie en maatschappij een steeds belangrijker gegeven. De vorming van coalities om bepaalde doelen te bereiken is dan ook essentieel. Welke missie staat centraal om vanuit intrinsieke waarden aan samen te werken?

Het hebben van een missie is een mooie start, maar het meetbaar maken van je acties en je resultaten is essentieel om te weten en te communiceren waar je staat ten opzichte van het doel. Verschillende (technische) modellen en assessments kunnen je helpen om de impact inzichtelijk te maken.

Over afdelingen heen managen is een uitdaging, maar over de grenzen van de organisatie is nog veel uitdagender. In verschillende ketens en sectoren is dit echter noodzakelijk om het gewenste resultaat te bewerkstelligen. Het denken en ontwikkelen in een ecosysteem is dan ook een belangrijke vaardigheid voor veel ondernemingen.

 

Ben je benieuwd naar de Future Skills die jou of jouw organisatie verder kunnen helpen?

Neem contact met ons op om de kansen te bespreken voor een Impact Circle op maat.

Contact opnemen