Werken vanuit je talenten

Vandaag voor morgen

Circles of Impact zijn een innovatieve manier waarmee we een helder business doel verbinden met de eigen mensen en mensen van buiten die beiden intrinsiek gemotiveerd zijn om met de future skills hun toekomst future proof te maken. In een veilige en begeleide omgeving durven te leren, te vernieuwen en te veranderen. Want tenslotte gaan groei en comfort nooit samen.

Zien veranderen doet veranderen

We leren niet meer in een klaslokaal of in een training. 75% van de werknemers wil ook geen training volgen omdat het niet helder is wat het voor hen toevoegt. Daarom pakken we de uitdaging op letterlijk in de business van morgen. Leren we als Circle en van daaruit als organisatie. Nieuwe mensen en nieuwe perspectieven verrijken de bestaande en geven zicht op de grootste struikelblokken in proces en cultuur.

 

Hoe werkt de Impact Circle

Scan_Sprint_Succeed_Start

Het uitgangspunt is de purpose of het transformatiedoel dat je als organisatie hebt geformuleerd. Van daaruit scannen we de business uitdaging en de talenten die we nodig hebben om succesvol dit doel te bereiken. In een aantal sprints ontwikkelen we het plan dat uitmondt in het gezamenlijk gedefinieerde doel; de Succeed!

Vanuit een team waarin zowel eigen mensen als nieuwe mensen samen werken aan het geformuleerde doel. Al doende leren we het team de future skills en zien we hoe de talenten functioneren. Tegelijkertijd pakken we de huidige management-lagen aan. Bereiden hun voor op een nieuwe manier van werken die past bij de continue transformatie en de behoeften van de nieuwe talenten. Zo brengen we al doende de nieuwe wereld terug in de bestaande wereld. Leren we van en met elkaar!

Impact Circle Proces

 

Business Unusual.
Welke toekomstgedreven uitdaging gaan we aanpakken?

Welke scherpe doelstelling 

Rol definitie en gewenste future skills overview. 

Talent scan intern om een organisatieplan neer te leggen van het huidige skills landschap en de match naar future skills. Eventueel extern recruitment plan.

Samenstelling van de gewenste impact circle gebaseerd op de huidige talenten en de toekomstwens. Mogelijk aangevuld met extern talent.

(Publieke) Kick off challenge en team introductie waarin de start van het traject wordt gevierd en de eerste mijlpalen worden geslagen.

De future skills worden tussen de bedrijven door in een daadwerkelijk project geleerd. Met ervaren praktijk coaches worden de deelnemers begeleid. In Agile sprints wordt elke week naar verschillende doelen toegewerkt. De wekelijkse voortgang updates nemen andere stakeholders mee in de status van het project en mogelijke kansen en uitdagingen die hieruit ontstaan.

Het hele traject wordt volgens onze resultancy methodiek opgepakt. We staan voor het afgesproken eindresultaat en de doelstelling. We kijken dus constant waar we moeten bijsturen en aanpassen.

Welke kansen en uitdagingen zijn aan het licht gekomen tijdens het proces? Hoe komen de deelnemers het beste tot hun recht in de alledaagse praktijk van de organisatie? Samen nemen we de stappen om de interne organisatie mee te nemen naar het nieuwe normaal.

Zijn er nieuwe kansen ontstaan die we moeten oppakken? Denk aan een nieuwe productlijn, business toepassing, automatiserings slag of bijvoorbeeld een circulair businessmodel dat ontwikkeld kan worden. Vanuit ons ecosysteem kunnen we hierin meedenken of een nieuwe Impact Circle opzetten.

 

Circles of Impact voor verschillende situaties en vragen

IMPACT INTERN

Automatisering, mogelijke nieuwe businessmodellen, disruptie in de markt of een future scan van de organisatie. Maak stappen om de organisatie en zijn mensen future-proof te maken. Onder begeleiding van en met de noodzakelijke future skills.

IMPACT KETEN

Verschillende schakels in de keten van sectoren kennen een sterke afhankelijkheid en volgordelijkheid. Het future proof maken van de keten en met elkaar de future skills te integreren in een nauwe samenwerking kan op alle vlakken veel winst opleveren.

IMPACT TRANSITIE

De wereld is in transitie. Verschillende domeinen vragen om een transitie om futureproof te blijven. Denk aan de wereld van Energie, Voedsel, Future Living, Mobiliteit en Onderwijs. Nieuw denken en nieuwe skills zijn hierin hard nodig.

Samen aan de slag

Om onze visie op de toekomst van werk verder toe te lichten, hebben we het magazine The Future of Work gemaakt. Deze komen we graag langs brengen en toelichten onder een kop koffie.

Contact opnemen