Een Impact Circle: de Dopper casus

Rowan Hordijk dopper, futureskills, Nieuws

Dopper wil in 2030 NetZero opereren, als onderdeel van een afspraak gemaakt tijdens de Klimaatconferentie in Madrid. Om deze ambitie te realiseren zijn nieuwe skills noodzakelijk. Circles of Future Skills pakt de uitdaging om hier aan mee te werken dankbaar op.

Dopper: herbruikbare flessen om plastic vervuiling tegen te gaan.

Het is niet zo verwonderlijk dat Dopper in 2030 Co2 neutraal wil opereren. Het bedrijf is door Merijn Everaarts in 2010 opgericht om de hoeveelheid plastic in de oceanen tegen te gaan. Doordat je waterflesjes niet keer op keer koopt en zo bijdraagt aan een miljoen verkochte waterflessen elke minuut, maar simpelweg je stoer uitziende fles hergebruikt, keer op keer.
Naast het tegengaan van plastic vervuiling werkt Dopper ook aan bewustwording door creatieve samenwerkingen, scholenprogramma’s en waterprojecten in Nepal. Waarbij de volgende stap dus de verdere verduurzaming van de eigen organisatie is.

Nieuwe skills voor een nieuwe wereld

Met het begin van het Net Zero project begint ook het definiëren waar dit project allemaal aan moet voldoen. Een dergelijke uitdaging vraagt van een organisatie dat er tijd, energie en middelen beschikbaar worden gesteld. Ook moeten er verschillende disciplines binnen Dopper samenkomen, op het gebied van R&D, Duurzame Innovatie en Operatie, om het project te laten slagen.

Vanuit Circles of Future Skills zien we dit niet alleen als een kans om dit project te ontwikkelen, maar is het tevens een kans om de deelnemers van het project mee te nemen in een nieuwe mind & skillset. Nodig voor de professional van de toekomst, die klaar is voor de uitdagingen van de toekomst. Zoals het Co2 neutraal maken van organisaties (en hele ketens).

Het Future Skills palet

Aangezien dit project een paar hele interessante vraagstukken bevat, hebben we een compacte Impact Circle samengesteld met de volgende modules:

  • Authentiek Beïnvloeden – Het NetZero vraagstuk gaat verder dan eigen organisatie alleen. Het vraagt ook om de vaardigheid van ‘informele autoriteit’ en het op oprecht en authentieke manier kunnen beïnvloeden van leveranciers en stakeholders om inzicht te geven in en processen te veranderen aan de doelstelling.
  • Organisatieontwerp – Hoe komen we van strategie naar implementatie om van dit project een succes te maken. Door het maken van een duidelijke roadmap kunnen we een veerkrachtige organisatiestructuur neerzetten.
  • Veranderkunde Dit project vraagt om een ‘Beta-modus’. Hoe kunnen we in een veranderende omgeving resultaat behalen en alle belanghebbenden daarin meenemen.

Hiermee konden we de nodige handvatten geven aan de deelnemers om het project een sterke start te geven.

“Het was erg leuk en leerzaam samen te werken, door onder andere de directe feedback van geleerde Future Skills en de koppeling met ons Net Zero project.’’

– Dominique van Straaten, Project Lead Net Zero Dopper.

De vraag centraal

De skills waarmee we aan de slag gaan variëren keer op keer.
Dit is afhankelijk van de vraag, alswel de huidige organisatiestructuur en cultuur, alsmede de persoonlijke wens van de deelnemers. Idealiter komt het allemaal overeen! In samenspraak kijken we wat er nodig is om tot het beste resultaat te komen, waarbij we vaak ons future skills menu als denkrichting gebruiken.

Uiteindelijk streven we naar een ‘win-win’ situatie. Zowel een win voor de deelnemers, want zij hebben een stap gezet om zich klaar te maken voor hun toekomst van werk. Als een win voor de organisatie, want het project dat centraal staat is verder ontwikkeld en kan opgepakt worden, ook wanneer wij niet meer betrokken zijn.

Circles of Future Skills streeft naar #morehumaninterest in organisaties door veranderingen en leer-/ontwikkeltrajecten te benaderen vanuit de menselijke maat. Dit doen we door mensen toekomstgerichte vaardigheden te leren, vanuit een combinatie van hun purpose, talenten en het realiseren van waarde voor individu én organisatie.

Deel dit bericht