Een Impact Circle: de WIJIJ casus

Rowan Hordijk Casus, Future skills, Impact Circle

WIJIJ wilt de arbeidsmarkt transformeren, regie bij de mensen zelf om een baan te vinden die ‘echt’ bij hen past, maar in deze tijd van COVID-19 een hele uitdaging. Want nu alles online gaat, hoe vertel je, je verhaal op een authentieke manier? Hoe bind en boei je gemeentes om ‘ja’ te zeggen tegen jouw oplossing? Kortom, hoe bereikt WIJIJ succesvol haar publiek via een webinar. Circles of Future Skills pakt deze uitdaging dankbaar op.

WIJIJ: een duurzame match van mensen en werk door een slimme technologie.

WIJIJ is een initiatief met een nieuwe kijk op de arbeidsmarkt en koppelt mensen en banen onder het motto ‘Word wie je echt bent’. Niet het CV en werkervaring zijn primair bepalend, maar juist talenten, passie en vaardigheden, gefaciliteerd door de slimme matchingstechnologie van eelloo. Een initiatief van het samenwerkingsverband; Avres, VNO-NCW West, UWV, FNV en CNV.

Zichtbaarheid vergroten in tijden van Corona

Het organiseren van een webinar was voor WIJIJ het antwoord op de wens om digitaal en online nieuwe gesprekken en relaties met gemeentes te starten. Juist nu wanneer, op het moment van schrijven, face-to-face afspreken niet meer vanzelfsprekend is.

Dit project ging echter niet zozeer over de juiste software, studio of techniek, maar meer om het intensief co-creëren en samenwerken binnen het WIJIJ ecosysteem.

Een Impact Circle met het WIJIJ ecosysteem

‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’ een bekend Afrikaans gezegde en van toepassing op de Impact Circle die wij opzette met WIJIJ en haar ecosysteem. Oftewel welwillende partner organisaties zoals; H!VE, dat het leren van 21e eeuwse vaardigheden aan (niet) werkenden centraal stelt en eelloo, de ‘slimme technologie’ partner.

Het projectdoel? Een gezamenlijk verhaal vanuit bovenstaande partijen, challenge accepted! Dit met gastoptredens van Saar Spanjaard, (voormalig) Algemeen Directeur van Avres en Cees Taal, Wethouder Werk & Inkomen van de gemeente Vijfheerenlanden. Het webinar project an sich was dus een duidelijk voorbeeld hoe het WIJIJ ecosysteem werkt.

Leren tijdens het werk

Met onze komst veranderde het webinar project in de ‘Webinar Impact Circle’. Dat betekent, naast het realiseren van een succesvolle webinar, ook focussen op het belang en de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers aan het project. Waarom? Alleen door echt oog te houden voor mensen hun ‘stip op de horizon’, talenten oftewel sterktes en wens om nieuwe skills te leren, gaan organisatie en persoonlijke ontwikkeling ook echt hand in hand.

Iedereen werkt aan één doel, met ieder zijn/haar eigen activiteiten. Dat geeft energie en veel eigen verantwoordelijkheid.’’

– Hajar Zekhnini, Communicatie Adviseur bij Avres en WIJIJ.

Resultaat: nieuwe leads & nieuwe skills

Zelfs een overheids-startup met een duidelijk innovatief karakter, een sociale doelstelling zonder winstoogmerk of complexe technologie implementatie, moet hard werken om gezien en gehoord te worden. Middels de inzet van een webinar is hieraan bijgedragen. Het resultaat? Bijna 100 bezoekers op de WIJIJ landingspagina, 40 inschrijvingen en 29 deelnemers in totaal aan het webinar en dat hartje zomer.

Diverse overheden uit Noord, Zuid-Holland en Brabant namen deel. Dat betekent dat een gemixt palet aan functies en rollen bijeen kwamen. Zoals; teammanagers werkgeversdienstverlening, commercieel managers, adviseurs, ketenregisseurs, projectleiders, beleidsadviseurs enzovoort. Volgens ons en gelukkig ook volgens een van de medeoprichters van WIJIJ, Saar Spanjaard, een succesvol resultaat van deze circle:

 Het plan kwam op uit het niets, het tijdbestek was heel krap (5 weken) en van niets is iets fantastisch gemaakt. Volgens mij komt in het webinar goed het onderscheidend vermogen van WIJIJ naar voren.’’

– Saar Spanjaard, (voormalig) Algemeen Directeur bij Avres.

 

Een ‘win’ voor de organisatie is voor ons maar één kant van het verhaal, de andere kant zit hem in het daadwerkelijk aanleren van nieuwe vaardigheden aan deelnemers van de Impact Circle. Oftewel door ‘leren-tijdens-het-werk’ echt mogelijk te maken. Hoe dat werkt leggen we graag via onderstaand overzicht uit:

Afbeelding 1: De Impact Circle aanpak | zie hier de link naar ons future skills menu

Circles of Future Skills streeft naar #morehumaninterest in organisaties door veranderingen en leer-/ontwikkeltrajecten te benaderen vanuit de menselijke maat. Dit doen we door mensen toekomstgerichte vaardigheden te leren, vanuit een combinatie van hun purpose, talenten en het realiseren van waarde voor individu én organisatie.

Deel dit bericht