De impact van circulariteit op werk en werkenden in Nederland

Rowan Hordijk Circulaire economie, Nieuws, Samenwerking

Op 11 maart jongstleden vond de aankondiging van het Circular Jobs Initiative plaats. Het evenement waar de impact van circulariteit op werk en werkenden centraal stond, een initiatief van Circle Economy en de Goldschmeding Foundation. Als samenwerkingspartner las Circles of Future Skills mee op het rapport dat die dag gelanceerd werd met als titel: Jobs & Skills in the Circular Economy: State Of Play And Future Pathways. Daarnaast begeleidden wij op de dag van het event een break-out voor professionals uit de profit en non-profit sector. Waarin we de vraag behandelden: welke skills zijn er nodig voor een succesvolle circulaire economie?

Nieuwe banen en skills behoeften in een circulaire economie

Het Circular Jobs Initiative is een kenniscentrum dat zich inzet voor een rechtvaardige circulaire transitie van de arbeidsmarkt. Het initiatief brengt hiervoor werkgevers, werknemers, overheden, internationale organisatie, onderwijsinstellingen en onderzoeksorganisatie bijeen.

Met de ondersteuning van de Goldschmeding Stichting ontwikkelt en deelt het initiatief kennis en expertise over de toekomst van werk in de circulaire economie. Dit met als doel de ambities van een circulaire economie te realiseren en daarvoor de arbeidsmarkt die hier een belangrijke rol in speelt klaar te stomen. Als dit namelijk goed gebeurt kan het zowel nieuwe banen als nieuwe skills behoeften en hogere kwaliteit van banen betekenen!

Nederland telt 810.000 circulaire banen

De rode draad? Er zijn in Nederland zo’n 810.000 banen gerelateerd aan de circulaire economie in Nederland. Dit geeft aan dat er een verandering gaande is en behoefte is aan nieuwe skills die bijdragen aan een betere en meer circulaire wereld. Maar wat is die circulaire wereld nou eigenlijk? Kort gezegd: ‘Een circulaire economie is een economisch systeem van gesloten kringlopen waarin grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk verliezen, waarbij hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt en systeemdenken centraal staat’, aldus Circle Economy.

Samen met de aanwezigen deze dag, waaronder professionals uit het hoger beroepsonderwijs, nationale en internationale start-ups en scale-ups en stichtingen en overheden, gingen we onder begeleiding van dagvoorzitter Jan-Peter Balkenende en andere sprekers uit het academische -en bedrijfsleven in gesprek over de toekomst van werk en circulariteit.

Uitdagingen en kansen

Tijdens onze breakout oftewel ‘Challenge’ bespraken we in een intieme setting van twee groepen a 10 deelnemers welke skills er nodig zijn om de circulaire economie te bevorderen. De vragen die de revue passeerde waren;

  • Wat helpt ons verder? Welke skills vinden wij belangrijk.
  • Wat houdt ons tegen? Wat zijn barrières om echt nieuwe skills te leren of in te zetten.
  • Wie speelt er een rol? Welke partijen kunnen als accelerator dienen in onze maatschappij,
  • Wat nu? Hoe gaan we na deze sessie en dit event impact maken op ons eigen werk, collega’s en (nieuwe) partners.

Wat wij leerden: een top 5

  1. Wat ons verder helpt leverde interessante input op. Mentaliteit werd als belangrijk argument genoemd. Niet alleen nieuwe vaardigheden zijn nodig, maar met name een nieuwe mindset. Omdenken in het tijdperk van een circulaire economie betekent onder andere denken in partnerships in plaats van concurrenten.
  2. Verder benoemden deelnemers dat we een concreet project nodig hebben zoals een ‘circulair inkooptraject’, om diverse mensen, collega’s, managementteams en/of partnerorganisaties nieuwe inzichten en skills te leren. Want iets concreets creëert de benodigde behoefte om tot actie over te gaan.
  3. Wat ons tegenhoudt zijn wijzelf. Wij als professionals gefocust op onze eigen teams, belangen en prioriteiten. Zogenaamde silo’s zien we veel in onze eigen organisaties terug erkent de groep. Wat hebben we dan nodig om deze silo’s te doorbreken? Een business case met een helder verhaal hoe circulariteit en investeren in nieuwe trainingen, workshops en partnerschappen die hieraan bijdragen vooruitgang betekenen voor people, planet en profit.
  4. Als vervolg hierop bespraken we ook welke partijen van belang zijn om dit alles in gang te zetten. Het antwoord was wederom: wijzelf. Laten we vooral niet wachten totdat ‘de ander’ de eerste stap zet, maar laten we deze stap zelf zetten. Wel kunnen diverse organisaties voor een infrastructuur of agenda zorgen, zoals bijvoorbeeld lokale gemeenten met een ‘duurzaamheid -en/of circulariteitsagenda’.
  5. De vervolgstappen: Definieer een project of pilot. Bepaal met wie je dit graag wilt oppakken. Zoek naar een gezamenlijk belang. Deel onderling kennis en best practices. Bovenal, start.

Circles of Future Skills streeft naar #morehumaninterest in organisaties door veranderingen en leer-/ontwikkeltrajecten te benaderen vanuit de menselijke maat. Dit doen we door mensen toekomstgerichte vaardigheden te leren, vanuit een combinatie van hun purpose, talenten en het realiseren van waarde voor individu én organisatie.

Deel dit bericht